Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

FAQ

Sprawdź połączenie i spróbuj ponownie. Umieść robota w stacji ładującej i spróbuj ponownie.

Zainstaluj antenę GNSS w miejscu, gdzie nic nie blokuje sygnału. Prawidłowo podłącz antenę GNSS do stacji ładującej. Sprawdź stan kabla stacji ładującej Upewnij się, że Blade i antena GNSS znajdują się wystarczająco blisko siebie.

Skieruj robota do stacji ładującej, a następnie ponownie uruchom proces mapowania. Usuń wszystkie przeszkody z trawnika przed koszeniem.

Skieruj robota do stacji ładującej, a następnie ponownie uruchom proces mapowania. Nachylenie granic podczas mapowania nie może przekroczyć 15°. Należy kosić tylko suche trawniki."

Zaleca się monitorowanie stanu ostrzy tnących robota i ich wymianę w razie potrzeby. Aby wyczyścić robota, należy użyć węża wysokociśnieniowego do umycia przednich i tylnych kół oraz ostrzy. Nie kieruj węża wysokociśnieniowego bezpośrednio na ostrza robota. Wytrzyj kamerę i komorę akumulatora miękką szmatką. Podczas przechowywania robota należy upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany i umieścić go w dobrze wentylowanym miejscu. Nieużywany akumulator należy ładować co sześć miesięcy.

 1. Sprawdź, czy koło nie utknęło w piasku, żwirze lub innym miękkim podłożu albo głębokim wykopie. W takiej sytuacji możesz ustawić miękkie podłoże jako strefę zakazaną w aplikacji lub wypełnić wykop, aby uzyskać płaskie podłoże.
 2. Sprawdź, czy opona nie jest pokryta dużą ilością gleby, ściętej trawy itp.
 3. Sprawdź, czy w pobliżu opony lub tarczy tnącej nie znajdują się ciała obce, a w razie potrzeby wyczyść oponę i jej akcesoria. Jeśli koło jest uszkodzone, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.

Gdy zbiornik będzie pełny, w aplikacji pojawi się komunikat "Fallen leaves container is full. Please clean it timely" ("Zbiornik na liście jest pełny. Wyczyść go we właściwym czasie"). W takiej sytuacji należy ręcznie opróżnić zbiornik z liści, aby robot koszący mógł kontynuować pracę.

301: Cell Under Voltage - Need a timely recharge
302: BMS Lost Connection - Reboot
303: INV Lost Connection - Reboot
102: Cell Under Voltage Alert - No discharge, timely recharge
077: Cell Voltage Differences are too great - Long press the power button for 10 seconds and wait for half an hour.

W tym trybie generator automatycznie dopasowuje obroty do poziomu mocy wyjściowej w celu zmniejszenia zużycia paliwa i hałasu. Domyślny tryb ECO.

 1. Temperatura ładowania jest zbyt wysoka. W przypadku długotrwałego korzystania z urządzeń o dużej mocy należy zaprzestać używania produktu do czasu obniżenia temperatury.
 2. Temperatura ładowania jest zbyt niska. Umieść DELTĘ 2 Max w cieplejszym otoczeniu.
 3. Sprawdź, czy prąd wejściowy jest zgodny ze specyfikacją.
 4. Sprawdź, czy ustawiony został limit ładowania.
 5. Jeśli ładowanie się nie powiedzie, spróbuj zmienić metodę ładowania lub kabel do ładowania.

 1. Spróbuj naładować urządzenie, a następnie włącz zasilanie. Jeżeli ładowanie się nie powiedzie, spróbuj rozwiązać ten problem.
 2. Jeśli po krótkim lub długim naciśnięciu (przez około 3 sekundy) głównego przycisku nie nastąpi żadna reakcja, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym, aby uzyskać pomoc.

Urządzenie obsługuje automatyczne wyłączanie, jeśli jest pełne wody. Gdy wskaźnik poziomu wody sygnalizuje pełne napełnienie, urządzenie przełączy się w tryb wentylatora, jeśli jest w trybie chłodzenia, lub automatycznie się wyłączy, jeśli jest w trybie ogrzewania. Komunikaty będą wyświetlane w aplikacji lub na wyświetlaczu LCD. Podłącz urządzenie do rury spustowej. Użyj aplikacji lub naciśnij i przytrzymaj przycisk prędkości wentylatora, aby włączyć funkcję zewnętrznego odwadniania lub spuść pozostałą wodę ze zbiornika wody za pomocą ręcznego odwadniania.

 1. Należy regularnie sprawdzać, czy nad czujnikiem deszczu nie znajdują się zanieczyszczenia. Ewentualne zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą małej szczoteczki.
 2. Jeżeli po usunięciu zanieczyszczeń czujnik deszczu nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym w celu rozwiązania problemu.

Tak, akumulator DELTA 2 Max Extra Battery jest kompatybilny z DELTĄ Max (2000) i DELTĄ 2.

Tak, umożliwia. Akumulator został wyposażony w interfejs USB-C, który pozwala na podłączenie innych urządzeń elektronicznych w celu zasilania i obsługuje szybkie ładowanie do 100 W.

Tak. Po nawiązaniu połączenia z lodówką przez Bluetooth można użyć aplikacji do skonfigurowania sieci, a następnie zdalnie sterować urządzeniem. Zdalne włączanie jest obsługiwane z XT60 jako źródłem wejściowym, a nie jest obsługiwane tylko wtedy, gdy urządzenie jest całkowicie wyłączone z akumulatorem jako źródłem wejściowym.

Istnieje możliwość podłączenia maksymalnie 2 dodatkowych akumulatorów. Produkt jest kompatybilny z akumulatorami DELTA Max Extra Battery, a jego pojemność można rozszerzyć do 6144 Wh.

DELTA 2 Max jest kompatybilna z przenośnymi klimatyzorami Wave i Wave 2, przenośną lodówką Glacier oraz agregatem Smart Generator.

Tak, stacja zasilania DELTA 2 Max obsługuje ładowanie i rozładowywanie podczas ładowania w pojazdach, za pomocą przenośnych paneli fotowoltaicznych itp. Należy jednak pamiętać, że gdy akumulator urządzenia jest rozładowany lub jest bliski rozładowania, najlepiej nie używać go do zasilania innych sprzętów podczas ładowania prądem stałym (ładowanie słoneczne/w samochodzie). Jeżeli w tym czasie moc wejściowa będzie mniejsza lub równa mocy wyjściowej, produkt będzie nadal zużywać energię, co może spowodować utratę mocy, a nawet uszkodzenie akumulatora.

Jeśli używasz tylko Power Hub i akumulatorów EcoFlow LFP, bez panelu dystrybucyjnego, możesz zasilać urządzenia za pomocą gniazda AC z przodu Power Hub.
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel